CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐẤT VIỆT 24H

Bán nhà đất tại

Danh sách tin đăng
15375 bất động sản
Sắp xếp theo:

Bán đất lạc thuỷ dt là 380000m

Bán đất lạc thuỷ dt là 380000m

Bán đất lạc thuỷ dt là 380000m

11.50 tỷ
380000 m²
Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán Đất lương Sơn dt 720m có 100m ont

Bán Đất lương Sơn dt 720m có 100m ont

Bán Đất lương Sơn dt 720m có 100m ont

3.10 tỷ
720 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán Đất kim bôi dt 3828 ont

Bán Đất kim bôi dt 3828 ont

Bán Đất kim bôi dt 3828 ont

3.60 tỷ
3828 m²
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán Đất kim bôi dt 890m có 837m ont

Bán Đất kim bôi dt 890m có 837m ont

Bán Đất kim bôi dt 890m có 837m ont

1.96 tỷ
890 m²
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán Đất hạ bì kim bôi dt 1000m có 100m ont

Bán Đất hạ bì kim bôi dt 1000m có 100m ont

Bán Đất hạ bì kim bôi dt 1000m có 100m ont

3.50 tỷ
1000 m²
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán Đất kim bôi dt 982 ont

Bán Đất kim bôi dt 982 ont

Bán Đất kim bôi dt 982 ont

1.80 tỷ
982 m²
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán Đất kim bôi dt 2100m có 400m ont

Bán Đất kim bôi dt 2100m có 400m ont

Bán Đất kim bôi dt 2100m có 400m ont

9.45 tỷ
2100 m²
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán Đất Nhuận Trạch dt 487m có 400m ont

Bán Đất Nhuận Trạch dt 487m có 400m ont

Bán Đất Nhuận Trạch dt 487m có 400m ont

3.65 tỷ
487 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán đất trường sơn dt 8700m có 400m ont

Bán đất trường sơn dt 8700m có 400m ont

Bán đất trường sơn dt 8700m có 400m ont

6.20 tỷ
8700 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán đất nhuận Trạch 3014m có 200m ont

Bán đất nhuận Trạch 3014m có 200m ont

Bán đất nhuận Trạch 3014m có 200m ont

10.85 tỷ
3014 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán đất nhuận Trạch 4869m có 100m ont

Bán đất nhuận Trạch 4869m có 100m ont

Bán đất nhuận Trạch 4869m có 100m ont

17.53 tỷ
4869 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán đất cư yên dt 1527 có 100 ont

Bán đất cư yên  dt 1527 có 100 ont

Bán đất cư yên dt 1527 có 100 ont

3.51 tỷ
1527 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán đất nhuận Trạch 1420m có 400m ont

Bán đất nhuận Trạch 1420m có 400m ont

Bán đất nhuận Trạch 1420m có 400m ont

3.98 tỷ
1420 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán đất cư yên dt 4135m có 400m ont

Bán đất cư yên dt 4135m có 400m ont

Bán đất cư yên dt 4135m có 400m ont

10.75 tỷ
4135 m²
Huyện Lương Sơn, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS

Bán đất Kim Bôi Hoà Bình DT 1200m có 200 đất ở

Bán đất Kim Bôi Hoà Bình DT 1200m có 200 đất ở

Bán đất Kim Bôi Hoà Bình DT 1200m có 200 đất ở

1.20 tỷ
1200 m²
Huyện Kim Bôi, Hòa Bình
19/08/2021
Nguyễn Văn Minh - LS